Nakhonsi Police Coop
 

ประกาศ เรื่อง การจัดหาบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยกลุ่ม ปีบัญชี 2567

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เรื่อง การจัดหาบริษัทประกันชีวิต / ประกันภัยกลุ่ม ปีบัญชี 2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาการประกวดราคาประกันภัยกลุ่ม สำหรับปีบัญชี 2567 ให้บริษัทผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่

-บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)